Wójt Władysław Piątkowski Samorządowcem Roku 2019

Data: 02.12.2019 r., godz. 08.05    Liczba odwiedzających: 251
Wyniki w plebiscycie Mała Ojczyzna już ogłoszone!
Władysław Piątkowski, wójt gminy Belsk Duży zdobył tytuł Samorządowca Roku 2019 w powiecie grójeckim w plebiscycie Mała Ojczyzna zorganizowanego przez Echo Dnia Radomskie.

Władysław Piątkowski ma 64 lata, mieszka w Małej Wsi. Od 2010 roku jest wójtem Belska Dużego. Ma wykształcenie wyższe. Wcześniej był starostą grójeckim oraz radnym powiatu. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach w 2018 roku startował z komitetu Gmina Sprawna i Przyjazna Belsk Duży.

Stawia na budownictwo

Przed wyborami rok temu, w czasie kampanii wójt Piątkowski za jeden z głównych celów obrał sobie przygotowanie terenów dla przyszłych inwestorów.

- Jeśli chcemy myśleć o jakichkolwiek inwestycjach, musimy najpierw zadbać o dochody gminy. Te pochodzą między innymi z podatków. Im więcej firm zachęcimy do tego, żeby właśnie u nas rozwijały swoją działalność, tym więcej wpływów z podatków możemy się spodziewać. Trudno w obecnych realiach liczyć tylko na podatki pochodzące z gospodarstw rolniczych - przyznaje Władysław Piątkowski. Włodarz Belska przyznaje, że trwają prace na miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, mają w nim być wytyczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Opracowanie takiego planu wymaga jednak - jak wyjaśnia Piątkowski - wielu lat.
Dumą hala sportowa

Reprezentacyjnym obiektem w Belsku i zarazem w całej gminie jest nowa hala sportowa - Była budowana głównie z myślą o miejscowej młodzieży szkolnej, ale korzystają z niej także dorośli mieszkańcy, sportowcy. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów na Mazowszu, cieszy się dużym zainteresowaniem. Całkowity koszt budowy hali łącznie z infrastrukturą wyniósł około siedmiu milionów złotych, 2,6 miliona pozyskaliśmy na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki - przypomina Samorządowiec Roku w Grójeckiem.

Ważne inwestycje i plany

Na przełomie ostatniego roku w Łęczeszycach powstał zbiornik na wodę pitną, który pochłonął 1,5 miliona złotych. Gmina planuje też budowę obiektu z lokalami socjalnymi - już czwartego na swoim terenie. Łącznie zapewnia obecnie miejsca dla szesnastu rodzin.

- Oddaliśmy do użytku dwa boiska, posiadamy Otwarte Strefy Aktywności, służące mieszkańcom do wypoczynku, rekreacji. Wykonaliśmy przebudowy części dróg. W sumie pół miliona złotych przeznaczyliśmy na zakupy sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w miarę możliwości pozyskujemy na inwestycje fundusze. Cieszę się z tego, że razem z radnymi potrafimy konstruktywnie rozmawiać dla dobra gminy - przypomina wójt.

Jak przyznaje, jedną z bardziej kosztowanych inwestycji będzie budowa stacji uzdatniania wody za około dwa miliony złotych.

Piotr Stańczak

Na zdjęciu: Władysław Piątkowski z uczestniczkami konferencji rolniczej w podwarszawskim Tarczynie