Stanowisko Wójta Gminy Belsk Duży

Data: 29.11.2019 r., godz. 14.20    Liczba odwiedzających: 663
Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Stanowisko Wójta Gminy Belsk Duży
(plik .pdf do pobrania)