Nowe stawki podatkowe w roku 2020

Data: 07.11.2019 r., godz. 08.21    Liczba odwiedzających: 225
Rada Gminy Belsk Duży ustaliła nowe wysokości stawek podatkowych
Informujemy, iż w dniu 30 października Rada Gminy Belsk Duży podjęła uchwały podatkowe na 2020 rok:
- Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Belsk Duży w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok,
- Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Belsk Duży w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Rada Gminy w uchwale w podatku od nieruchomości przyjęła górne stawki podatków podane przez Ministra Finansów, które wzrosły o 1,80 proc. Natomiast w uchwale w podatku od środków transportowych pozostawiła stawki obowiązujące w roku podatkowym 2019 r. z wyjątkiem autobusów gdzie przyjęła maksymalne stawki podatków.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
• Wskaźnik inflacji to element niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych.
• Co roku ogłasza go prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
• Na tej podstawie minister finansów przelicza stawki i publikuje je w specjalnym obwieszczeniu.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2020 roku wzrosną o 1,8 proc. Podwyższane są one bowiem w oparciu o inflację za I półrocze. Według danych GUS wyniosła ona 1,8 proc.


Oznacza to, że w większości przypadków podwyżki będą niewielkie. Stawka maksymalna za grunty wzrośnie bowiem o 1 gr za 1 mkw. powierzchni gruntu (wyniesie 0,50 zł), stawka za mieszkania oraz domy wzrośnie o 2 gr za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków (wyniesie 0,81 zł). Łatwo wyliczyć, że za działkę o powierzchni 1000 m kwadratowych zapłacimy o 10 zł więcej.

Najsilniej podwyżkę odczuć mogą przedsiębiorcy – maksymalna stawka dla budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z 23,47 do 23,90 zł/m2. Oznacza to, że za 200 m2 biura trzeba będzie zapłacić 86 zł więcej.

Rada Gminy w podatku rolnym i leśnym przejęła stawkę proponowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.