Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Data: 19.07.2019 r., godz. 08.04    Liczba odwiedzających: 177
Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
Wójt Gminy Belsk Duży zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Belsk Duży w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ".

Termin konsultacji: od 19 lipca do 14 sierpnia 2019 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na:

-adres poczty elektronicznej promocja@belskduzy.pl;
-nr faksu 48 66 11 340;
-adres urzędu: Urząd Gminy Belsk Duży, ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży.