Zawiadomienie Okręgowej Komisji Wyborczej z Belska Dużego

Data: 16.07.2019 r., godz. 13.12    Liczba odwiedzających: 245
Znamy Członków Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Z A W I A D O M I E N I E


w sprawie uznania zgłoszonych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z tym, iż w gminach gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, Okręgowe Komisje Wyborcze podjęły Uchwały w sprawie uznania pozytywnie zweryfikowanych i zarejestrowanych kandydatów za wybranych Członków Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i postanowiły o NIE PRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA W DNIU 28 lipca 2019 roku.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 41 w Belsku Dużym stwierdziła, że w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 41 członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego z gminy Belsk Duży zostali:

Maciak Adolf Franciszek, lat 60, Bodzew
Walkiewicz Krzysztof Sławomir, lat 51, Maciejówka

Mazowiecka Izba Rolnicza