Nowi dyrektorzy w belskich szkołach

Data: 16.07.2019 r., godz. 11.30    Liczba odwiedzających: 225
Wójt Władysław Piątkowski powierzył stanowiska dyrektorskie w belskich placówkach oświatowych
W Urzędzie Gminy Wójt Władysław Piątkowski powierzył stanowiska dyrektorskie czterem osobom, które rozpoczną swoje kadencje w belskich placówkach oświatowych wraz z nowym rokiem szkolnym.

Konkursy i cały proces rekrutacyjny prowadzony był w czerwcu i lipcu. W ich wyniku wyłoniono dyrektorów trzech szkół podstawowych i przedszkola. Zmiany te związane były z kończącymi się kadencjami w tych placówkach. W ich wyniku dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II została Teresa Bogdańska, dotychczasowy zastępca Małgorzaty Więckowskiej. Zmiana na tym stanowisku nastąpiła także w Publicznej Szkole Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie, gdzie Mirosławę Bojaczuk zastąpiła Justyna Błońska.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach stanowisko dyrektora powierzono na kolejną kadencję Jackowi Witczakowi. Zmian nie było także w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi, gdzie dyrektorem pozostanie Ludmiła Kacprzak.

Gratulujemy i życzymy wszystkim Paniom i Panom sukcesów, dobrej pracy i zaangażowania.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży