Belskie sołectwa z dofinansowaniem

Data: 27.06.2019 r., godz. 12.09    Liczba odwiedzających: 361
Wkrótce podpisanie umów na dotację dla belskich sołectw
Gmina Belsk Duży pozyskała 50 tys. dotacji na realizację szeregu inwestycji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach tego dofinasowania siłownie plenerowe staną w sołectwie Stara Wieś, w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej, w Rożcach przy strażnicy OSP oraz w Łęczeszycach przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta i przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. W Wilczogórze zaplanowano remont i wyposażenie kuchni w strażnicy OSP.

Łączna wartość planowanych do realizacji zadań to 100 tys. zł (połowę wartości działań stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, połowa to wkład własny samorządu Gminy Belsk Duży).

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży