Z nowym studium

Data: 09.05.2019 r., godz. 11.47    Liczba odwiedzających: 598
Belscy radni przyjęli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
17 kwietnia belscy radni przyjęli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Czym jest ten dokument i co on oznacza dla mieszkańców?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) to dokument obejmujący cały obszar gminy. Określa lokalną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania terenu. Na podstawie studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są bardziej szczegółowe i – mówiąc w uproszczeniu – wskazują, co i gdzie można budować.

Poprzednie studium dla gminy Belsk Duży zostało przyjęte w kwietniu 2000 roku. Przez lata zaszły jednak liczne zmiany w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W świetle tych nowelizacji dokument się zdezaktualizował. Konieczne było opracowanie od podstaw nowego. Był to proces długotrwały i dość skomplikowany. Wymagał on m. in. uzyskania niezbędnych uzgodnień z wieloma instytucjami, przeprowadzenia konsultacji i rozpatrzenia uwag. W sumie trwał niespełna 3 lata (radni o przystąpieniu do sporządzenia studium zdecydowali we wrześniu 2016 roku).

Produkcja i domy

Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego studium dotyczą terenów produkcyjnych oraz obszaru zabudowy mieszkaniowej.

Nowe SUiKZP zakłada m. in. wytyczenie nowych terenów produkcyjno-magazynowych przy zakładzie Ferrero (w kierunku południowym i zachodnim od fabryki). Ma to oczywiście ułatwić rozwój firmy.

Zwiększy się również powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe obszary na ten cel wyznaczono np. na osiedlu Południe w Belsku Dużym oraz w Odrzywołku (naprzeciwko siedziby Powiatowego Zarządu Dróg).

Na tej samej sesji, na której przyjęli studium, radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Odrzywołek. Chodzi o wspomnianą działkę znajdującą się vis-à-vis bazy Powiatowego Zarządu Dróg.

Po przejściu całej procedury związanej ze sporządzaniem i uchwalaniem MPZP potencjalny inwestor będzie mógł wybudować na nieruchomości domy jednorodzinne.

Dominik Górecki 
Źródło: Jabłonka Gazeta Informacyjno-Reklamowa