Informacja dla rolników

Data: 10.05.2019 r., godz. 12.26    Liczba odwiedzających: 1775
Termin przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód wydłużony do 20 maja
W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniu 16 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Belsk Duży poszkodowani producenci mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać od 26 kwietnia 2019 do 15 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Belsk Duży, w pokoju nr 25 w godzinach 8.00-15.00. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.

AKTUALIZACJA!!!

Termin przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód po przymrozkach wiosennych (15-16 kwietnia oraz 8 maja) został wydłużony do 20 maja.

Wójt Gminy
/-/ Władysław Piątkowski

Wniosek o oszacowanie szkód
(plik .pdf do pobrania)