Rozbiórka budynku

Data: 11.04.2019 r., godz. 14.00    Liczba odwiedzających: 460
W centrum Belska rozpoczęła się rozbiórka budynku
Rozpoczęła się rozbiórka budynku przy ulicy Jana Kozietulskiego w Belsku Dużym. Według zaplanowanego harmonogramu najpierw zdemontowane zostanie pokrycie dachowe z eternitu.

Warto pamiętać, że to właśnie pył azbestowy unoszący się w powietrzu stanowi największe niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, aż do zakończenia prac.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży