"Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Data: 02.04.2019 r., godz. 12.15    Liczba odwiedzających: 1572
Rozstrzygnięto gminny etap IX Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi".
Wśród najciekawszych prac komisja w składzie: Renata Ostatek (Sekretarz Gminy), Maria Walewska-Żółcik (dyrektor GZOPO), Emilia Tomasiak (pracownik UG odpowiedzialna za promocję i kulturę) oraz Tomasz Wawrzyniak (specjalista z PT KRUS w Grójcu) wybrała laureatów, którzy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi.

W pierwszej grupie wiekowej (klas 0-III) z dwudziestu ośmiu uczniów najlepsza okazała się: Nikola Wójcik z klasy II w PSP im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach. Drugie miejsce zdobyła Magda Tkaczyk z klasy III z PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie, trzecie otrzymał Dawid Fariaszewski z klasy II z PSP im. UNICEF w Lewiczynie.

W drugiej grupie wiekowej (klas IV-VIII) wśród piętnastu uczniów pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy VII z PSP im. UNICEF w Lewiczynie, drugie przypadło Kacprowi Kacprzakowi z kl. VI z Zaborowa, trzecie Joannie Kacprzak z kl. V z tej samej szkoły.

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia. W kategorii pierwszej wyróżniono prace wykonane przez: Julię Kacprzak i Julię Ślusarczyk z Zaborowa, Nikolę Górzyńską z Łęczeszyc i Piotra Łumińskiego z kl. O z Belska. W kategorii drugiej wyróżniono prace wykonane przez Joachima Wójcika z Zaborowa i Jana Górzyńskiego z Łęczeszyc.

Serdecznie gratulujemy.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży