Pożegnanie sołtysów

Data: 13.03.2019 r., godz. 11.36    Liczba odwiedzających: 407
Na V Sesji Rady Gminy powitano nowych sołtysów i pożegnano ustępujących
Podczas V Sesji Rady Gminy Bogusław Sikorski Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Gminy Renata Ostatek wręczyli dziesięciu ustępującym sołtysom gminnych sołectw podziękowania za ofiarną pracę. Uhonorowano m.in. pana Andrzeja Markiewicza ze Skowronek, który od 38 lat pełnił w tym sołectwie obowiązki sołtysa, a także Jana Byliniaka, Wandę Conderek, Halinę Czerniszewską, Jacka Górzyńskiego, Marka Jaworskiego, Stanisława Radeckiego, Jacka Słomińskiego, Teresę Szymańską i Marcina Zasiewskiego.

Na ceremonii i sesji byli także obecni radni powiatowi Adam Balcerowicz i Adolf Maciak oraz Wanda Drobiszewska Prezes Fundacji Pomocna Dłoń.

W tym dniu Bogusław Sikorski Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wyboru na rozpoczynającą się kadencję zebranym sołtysom i życzył w imieniu Wójta Gminy oraz członków Rady Gminy owocnej pracy na rzecz naszej społeczności oraz jak najwięcej cierpliwości i siły.

Po sesji ustępujący sołtys sołectwa Anielin Marcin Zasiewski podziękował wszystkim zebranym za dwanaście lat wspólnej pracy słodkim poczęstunkiem. 

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży