Ślubowanie wójta. Pierwsza sesja Rady Gminy

Data: 20.11.2018 r., godz. 08.30    Liczba odwiedzających: 646
W dniu 19 listopada Wójt Władysław Piątkowski uroczyście rozpoczął pierwsze obrady Rady Gminy
W dniu 19 listopada Wójt Władysław Piątkowski uroczyście rozpoczął pierwsze obrady Rady Gminy Belsk Duży kadencji 2018- 2023.

Zgodnie z tradycją poprowadził je najstarszy radny Roman Ozimski. W tym dniu 15 osób odebrało z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, a chwilę później odbyło się uroczyste ślubowanie.

W tym wyjątkowym dniu ślubowanie złożył wobec Rady Gminy Wójt Władysław Piątkowski o treści: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy" oraz dodał „Tak mi dopomóż Bóg”. W imieniu własnym oraz pracowników placówek oświatowych naszej gminy kwiaty i gratulacje złożyła dyrektor Janina Pawełek oraz dyrektorzy szkół i przedszkola.

W dalszej części obrad spośród grupy radnych wyłoniono jej przewodniczącego. Został nim ponownie Bogusław Sikorski, wiceprzewodniczącymi zostali Ewa Maciak i Zbigniew Byrski. Gratulacje i kwiaty dla Rady Gminy na ręce jej przewodniczącego Bogusława Sikorskiego składali dyrektorzy placówek oświatowych.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pawła Augusiewicza, przewodniczącym Komisji Budżetu został Mariusz Gieleciński, przewodniczącą Komisji Oświaty Ewa Łubińska, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie szefował Radosław Szewczyk, a Komisji Rolnictwa Grzegorz Janota.

E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży