Nowy asfalt w Łęczeszycach

Data: 09.07.2018 r., godz. 13.06    Liczba odwiedzających: 620
Zakończyła się modernizacja drogi gminnej
Zakończyła się modernizacja drogi gminnej nr 160152W przez wieś Łęczeszyce na odcinku 978 metrów.

W obiorze w dniu 9 lipca uczestniczyli radny Paweł Augusiewicz, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

Zakres robót obejmował modernizację nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 160152W. Wykonano profilowanie istniejącej drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza. Całość prac wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 236 589,27 zł. Dotacja z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosła 100 000zł.

Emilia Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży