Dzień Strażaka - Rożce

Data: 04.05.2018 r., godz. 08.53    Liczba odwiedzających: 731
Uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z wręczeniem odznaczeń
Z tej okazji Ochotnicze Straże Pożarne z Belska Dużego, Rożec i Wilczogóry zorganizowały na placu przed strażnicą OSP w Rożcach uroczyste obchody Dnia Strażaka, połączone z wręczeniem odznaczeń dla druhów swoich jednostek. Obchody poprzedziła uroczysta msza święta w kaplicy w Rożcach celebrowana przez proboszcza ks. Jarosława Siuchtę.

Na uroczystości byli obecni Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Władysław Piątkowski z małżonką, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu starszy brygadier Bogusław Sikorski z małżonką, radni gminni oraz sekretarz gminy Renata Ostatek.

W tym dniu nadano:
  • odznakę "Za wysługę 5 lat" : Konradowi Kowalskiemu, Adrianowi Gowinowi
  • odznakę "Za wysługę 10 lat" : Bartłomiejowi Conderkowi, Michałowi Conderkowi, Sebastianowi Kustrze, Grzegorzowi Kobrowi, Rafałowi Maciakowi,
  • odznakę "Za wysługę 15 lat" : Wojciechowi Kolińskiemu, Piotrowi Czerwińskiemu, Tomaszowi Głowackiemu, Pawłowi Kolińskiemu, Marcinowi Gaikowi, Sylwestrowi Jakubowskiemu, Danielowi Słomce, Łukaszowi Conderkowi, Rafałowi Wasilkowskiemu, Tomaszowi Czerwińskiemu,
  • odznakę "Za wysługę 20 lat" : Sławomirowi Dalbie,
  • odznakę "Za wysługę 25 lat" : Mariuszowi Malinowskiemu, Krzysztofowi Ciepieniakowi, Adamowi Balcerowiczowi,
  • odznakę "Za wysługę 30 lat" : Cezaremu Ryfczyńskiemu,
  • odznakę "Za wysługę 55 lat" : Kazimierzowi Ryfczyńskiemu.

Wójt Władysław Piątkowski na zakończenie złożył życzenia druhom zebranych jednostek wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności, podkreślał Piątkowski.

Emilia Tomasiak