Kocioł ekologiczny - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Data: 04.05.2018 r., godz. 09.15    Liczba odwiedzających: 1069
Wójt Gminy Belsk Duży informuje o wydłużeniu terminu naboru deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych do dnia 11.05.2018 r.
Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Belsk Duży informuje o wydłużeniu terminu naboru deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych do dnia 11.05.2018 r.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 80% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji OZE:

1. Kotły do dwustopniowego spalania drewna

Kotły te wykorzystują technikę dwustopniowego spalania – zgazowania drewna i następującej po nim pirolizie, czyli spaleniu powstałych gazów. Podstawowym paliwem jest sezonowane drewno opałowe. Proces zgazowania drewna pozwala w pełni wykorzystać energię zgromadzoną w paliwie oraz spełnić restrykcyjne parametry emisyjne. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

2. Kotły na pellet

Nowoczesne, ekologiczne kotły na pellet drzewny. Kotły w standardzie wyposażone są w zasobnik oraz automatyczny podajnik paliwa. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

3. Kotły gazowe

Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające gaz. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

4. Kotły na olej opałowy

Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające olej opałowy. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;

*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

W pozostałej części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji C.O., wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 11.05.2018 r. złożyć w Urzędzie Gminy Belsk Duży osobiście (pokój nr 7), od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 wypełnioną deklarację uczestnictwa.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Belsk Duży (pokój nr 7) oraz na stronie internetowej.

Informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 48 661 12 71 wew. 119 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Belsk Duży pokój nr 7

Wójt Gminy
/-/Władysław Piątkowski


Informacja (.pdf)

Deklaracja uczestnictwa (.docx)

Regulamin (.pdf)

Wzór świadectwa (.pdf)