„Liderzy zmian – Aktywna Sieć Seniorów z Powiatu Grójeckiego” w Belsku

Data: 05.04.2018 r., godz. 07.45    Liczba odwiedzających: 856
Inauguracyjne spotkanie dla liderów grup senioralnych tworzących Sieć Aktywnych Seniorów (SAS) odbyło się 3 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Seniora Relaks w Belsku Dużym
Inauguracyjne spotkanie dla liderów grup senioralnych tworzących Sieć Aktywnych Seniorów (SAS) odbyło się 3 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Seniora Relaks w Belsku Dużym. Gościnne przyjęcie liderów z powiatu przygotowali gospodarze pod przewodnictwem Pani Wandy Drobiszewskiej. Celem spotkania było przedstawienie idei projektu i zachęcenie do współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. w 2018 roku.

Spotkanie zgromadziło 38 liderów i wiceliderów z 17 grup z całego powiatu grójeckiego: Grupa Senioralna Konary, Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” z Nowej Wsi, Grupa Senioralna Stara Warka, Grupa Senioralna Złota Reneta, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce, Nowomiejski Klub Seniora Rodzinka, Koło Familia Grójec, Grupa Senioralna z Watraszewa, Klub Złotego Wieku Warka, Klub Emeryta „Pełnia Życia” z Chynowa, Grupa Senioralna „Marzycielki z Sielca”, Stowarzyszenie „Biesiada” Grójec, Jasieniecki Klub Seniora Złota Jasień, Grupa SPA Bończa, Stowarzyszenie Seniora Relaks Belsk Duży, Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”, Stowarzyszenie Seniorów PoKUSa.

Podczas spotkania przedstawione zostały działania w ramach projektu „Liderzy zmian – Aktywna Sieć Seniorów z Powiatu Grójeckiego” do końca 2018 roku, a są to: 3 zjazdy edukacyjne dla liderów grup senioralnych, Seniorada czyli Dzień Seniora (24 czerwca), Inicjatywy Senioralne, Biuletyn Aktywnego Seniora – czyli dwumiesięcznik wydawany przez osoby starsze w sprawach dla nich ważnych, tworzenie Ciał Konsultacyjno-Doradczych przy samorządach gminnych oraz uroczyste podsumowanie.

Spotkanie było okazją do włączenia w szeregi Sieci Aktywnych Seniorów liderów i wiceliderów z 6 nowopowstałych grup senioralnych: Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”, Grupa Senioralna ze Starej Warki, Grupa Senioralna z Konar, Grupa Senioralna z Watraszewa, Nowomiejski Klub Seniora Rodzinka, Grupa Senioralna Marzycielki z Sielca.

Agata Sotek

Źródło: www.stowarzyszeniewarka.pl