Wnioski o oszacowanie szkód

Data: 14.05.2024 r., godz. 09.00    Liczba odwiedzających: 1400
Poszkodowani producenci mogą składać wnioski w dniach 10 - 24 maja 2024 roku.

W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły na terenie Gminy Belsk Duży poszkodowani producenci w dniach 10 - 24 maja 2024 roku mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu.


Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać w dniach 10 - 24 maja 2024 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach: 8:00 - 13:00.


Prosimy o zachowanie terminowości.


Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Podanie nieprawidłowych danych we wniosku przez producenta o oszacowanie szkód, bądź nieczytelne wypełnienie wniosku będzie wiązało się z anulowaniem wniosku.


Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024.


UAKTUALNIONE:
Uruchomiona została procedura przyjmowania wniosków o szacowanie szkód w rolnictwie w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych. W celu usprawnienia pracy wypełnione, czytelnie podpisane wnioski wraz z kopią wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 przyjmowane będą wg harmonogramu:


16.05.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 w OSP Wilczogóra wsie:
-> Złota Góra, Wilczogóra, Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków Kolonia, Rosochów, Odrzywołek, Aleksandrówka, Rożce, Daszewice.


17.05.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 w OSP Belsk Duży wsie:
-> Belsk Duży, Belsk Mały, Rębowola, Mała Wieś, Skowronki, Anielin, Jarochy, Stara Wieś, Wola Starowiejska, Bodzew.


20.05.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 w Izbie Pamięci przy OSP Lewiczyn wsie:
-> Lewiczyn, Boruty, Tartaczek, Julianów, Grotów, Kussy, Zaborów, Zaborówek, Bartodzieje, Wilczy Targ, Oczesały, Widów, Maciejówka.


21.05.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 w OSP Wola Łęczeszycka wsie:
-> Łęczeszyce, Koziel, Wólka Łęczeszycka, Wola Łęczeszycka.


Wniosek o oszacowanie szkód