Niemal półmilionowa dotacja

Data: 08.05.2023 r., godz. 22.00    Liczba odwiedzających: 752
Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Hanny Grotek podpisał umowy na dotację z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W poniedziałek, 8 maja 2023 roku w Wiskitkach odbyło się oficjalne podpisanie umów na dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całość wsparcia dla Gminy Belsk Duży wyniosła 499 000 złotych.


Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika reprezentował w tym dniu Wicemarszałek - Wiesław Raboszuk. Na spotkaniu z Wójtami, Starostami i Skarbnikami gmin z terenów powiatów: grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego obecni byli również: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Leszek Przybytniak oraz Piotr Kandyba, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Radosław Rybicki, a także Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - Mariusz Budziszewski.Gminę Belsk Duży na podpisaniu umów reprezentowali: Wójt Gminy - Władysław Piątkowski oraz Skarbnik Gminy - Hanna Grotek. Parafowali oni z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Wicemarszałka - Wiesława Raboszuka umowy na łączną kwotę niemal pól miliona złotych!


W ramach dotacji budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR) sfinansowana zostanie przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycka w kwocie 300 000,00 złotych.


Tego dnia podpisano również umowy z projektu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw - "Mazowsze dla sołectw 2023" na kwotę 60 000 złotych. W ramach dotacji zostaną zakupione i wymienione lampy w sześciu miejscowościach naszej gminy - tj. w Belsku Małym, Jarochach, Grotowie, Oczesałach, Sadkowie Duchownym oraz Widowie. Zadanie dofinansowane będzie w takiej samej kwocie (60 000 złotych) przez Gminę Belsk Duży.


Natomiast kwota 139 000 złotych została pozyskana w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na modernizację budynku użyczonego dla OSP Lewiczyn.


Urząd Gminy w Belsku Dużym