Spotkanie w Lewiczynie odnośnie CPK

Data: 24.03.2023 r., godz. 14.02    Liczba odwiedzających: 266
W połowie marca 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Z inicjatywy Sołtys wsi Anielin Pauliny Borkowskiej 16 marca 2023 r. w OSP w Lewiczynie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące przebiegu korytarzy kolejowych przez teren Gminy towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Lotniczego.  


Spotkanie otworzyła Pani Sołtys, która przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Belsk Duży – Władysława Piątkowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszka Przybytniaka, Radną Powiatu Grójeckiego – Marzenę Kołacz-Rosołowską, Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego wraz z Radnymi, Sołtysów oraz przybyłych mieszkańców


Na spotkanie zostali zaproszeni: Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Leszek Przybytniak, Radna Powiatu Grójeckiego - Marzena Kołacz-Rosołowska, Przewodniczący Rady Gminy - Bogusław Sikorski wraz z Radnymi. Sołtys wsi Anielin - Paulina Borkowska przedstawiła cel spotkania, którym jest proponowany przebieg korytarzy linii kolejowych przez teren Gminy Belsk Duży.


Następnie głos zabrał Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił dotychczas zajmowane stanowisko, że jako mieszkańcy Gminy Belsk Duży powinniśmy wyrazić sprzeciw, co do przebiegu planowanej linii kolejowej nr 88 przez teren naszej gminy. Zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by kolej nie podzieliła Gminy Belsk Duży. Zapewnił, że jak tylko Gmina będzie miała więcej informacji, będziecie mieszkańców na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu. 


Radny Sejmiku Wojewódzkiego Leszek Przybytniak, który w ostatnim czasie uczestniczy w licznych spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy CPK i infrastruktury towarzyszącej zachęcił przybyłych do działania.


Dalszą część spotkania poprowadziła Marzena Kołacz-Rosołowska przedstawiając założenia techniczne oraz harmonogram prac związanych z projektem budowy wyżej opisanego przedsięwzięcia.


Spotkanie zakończyła dyskusja, która wywiązała się wśród mieszkańców.