W planach rozbudowa garażu

Data: 20.03.2023 r., godz. 08.42    Liczba odwiedzających: 643
W nowy rok z ambitnymi planami wchodzą druhowie z OSP Rożce, którzy spotkali się na zebraniu walnym.

Druhowie z OSP Rożce podsumowali ubiegły rok podczas zebrania walnego, które odbyło się 18 marca 2023 roku. 


Na wstępie Prezes jednostki z Rożec - dh Krzysztof Ciepieniak przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckeigo - Leszek Przybytniak, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a zarazem Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP - dh Roman Woźniak, radny gminny Jarosław Cąderek, Gminna Komisja Rewizyjna, druhowie z OSP Wilczogóra oraz mieszkańcy i sołtysi wsi: Daszewice, Rożce oraz Aleksandrówka.


Jako pierwszy swoje sprawozdanie przedstawił dh Krzysztof Ciepieniak, który podsumował mijający rok. Rożecka jednostka podobnie jak w latach ubiegłych przyjęła pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Pomagała rónież w zbiórce darów na rzecz Ukrainy, a strażacy przekazali sprzęt pożarniczy. Ponadto organizowali zbiórki oraz pokazy dla dzieci z przedszkola w Rożcach. Druhowie brali także udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajęli piąte miejsce.


Sprawozdanie z działalności przedstawił natomiast naczelnik - dh Mariusz Malinowski. Jednostka w 2022 roku brała udział w dziewięciu zdarzeniach. Były to dwa pożary, pięć miejscowych zagrożeń oraz dwa fałszywe zdarzenia. Ponadto OSP Rożce by się rozwijać, pozyskało sprzęt dla jednostki.


O finansach jednostki w swym sprawozdaniu finansowym mówił natomiast dh Adam Balcerowicz – skarbnik OSP Rożce. Kasę jednostki zasiliły finanse ze sprzedaży zabytkowego samochodu marki Żuk oraz zbiórki elektrośmieci. Druhowie mają ambitne plany na 2023 rok. Chcą bowiem rozbudować garaż, lecz wszystko robić krok po kroku.


Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. - Wielkie podziękowania za waszą pracę oraz za to, że ratujecie życie swoich sąsiadów. Podziękowania również dla władz gminy, która wspiera was w tych działaniach. Życzę wszystkiego dobrego! - powiedział radny sejmiku województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak. - Miejmy nadzieje, że wasze plany uda się spełnić. Takie obiekty jak ten w Rożcach służą nie tylko wam - druhom, ale również całej lokalnej społeczności. Cieszę się, że w naszej gminie są jednostki na tak wysokim poziomie - mówił natomiast Wójt Gminy Belsk Duży, Władysław Piątkowski. Na sam koniec, w imieniu mieszkańców okolicznych wsi oraz radnego Jarosława Cąderka strażakom z Rożec podziękowała Sołtys Aleksandrówki - Wioletta Kowalska.


Urząd Gminy w Belsku Dużym