Zakończenie realizacji zieleni na skarpie przy boisku szkolnym

Data: 18.11.2022 r., godz. 10.31    Liczba odwiedzających: 127
Zakończyły się prace związane z zadaniem polegającym na wykonaniu zieleni na skarpie przy boisku PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym.

W dniu 09.11.2022 r. dokonano odbioru zadania polegającego na „Wykonaniu zieleni na skarpie przy boisku szkolnym w Belsku Dużym”. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022”. Kwota dofinansowania wynosi 14 345,00 zł i stanowi 50% całkowitej wartości
zadania.


Realizacja obejmuje wzmocnienie skarpy przy boisku szkolnym w Belsku Dużym za pomocą ekobordu i zagospodarowania zielenią. W ramach zadania było także naprawienie pasa infiltrującego wzdłuż bieżni. Posadzono około 700 sztuk roślin w postaci krzewów, roślin okrywowych oraz pnączy wzdłuż ogrodzenia. Nasadzenia zostały wykonane przez Firmę „MULTIPLANTA” z siedzibą w Jasieńcu.


Realizacja zadania ma na celu nie tylko wzmocnić skarpę przed osuwaniem, ale przede wszystkim ma przynieść korzyści środowiskowe takie jak np. oczyszczanie powietrza, ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z przebiegającej w pobliżu nieutwardzonej drogi, ograniczenie erozji, zwiększenie bioróżnorodności, ograniczenie spływu powierzchniowego, poprawę mikroklimatu. Będzie mieć również pozytywny wpływ na zdrowie przebywających w pobliżu osób i uczniów w czasie zajęć sportowych. Ponadto wprowadzenie roślinności, również na ogrodzenie od strony drogi i cmentarza, pozwoli uatrakcyjnić przestrzeń na terenie szkolnym.


Marzena Mularska/Urząd Gminy w Belsku Dużym


Skarpa.jpg (81 KB)