Ponad 200 000 złotych na gminne projekty

Data: 14.06.2021 r., godz. 13.21    Liczba odwiedzających: 1284
Podpisanie umów między Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Wójtem Gminy Belsk Duży
Wójt Władysław Piątkowski w dniu 14 czerwca 2021r. podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie trzynastu Gminnych projektów. Podczas spotkania z samorządowcami w Żyrardowie obecni byli także wicemarszałkowie Rafał Rajkowski i Wiesław Raboszuk oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Samorząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje remont strażnicy, zakup wyposażenia dla OSP, remont drogi gminnej, wymianę oświetlenia ulicznego w sześciu sołectwach, zakup i montaż siłowni zewnętrznej i ciekawe projekty z zakresu ochrony środowiska.

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy podpisane zostały umowy:
W ramach programu Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą 
Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w m. Zaborów w kwocie 120 000,00 zł

W ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw „MIAS 2021” dofinansowane zostaną:
1. Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi – 10 000,00 zł
2. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Maciejówka – 10 000,00 zł
3. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Aleksandrówka – 10 000,00 zł
4. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Skowronki – 10 000,00 zł
5. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Zaborówek – 10 000,00 zł
6. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Sadków Kolonia – 10 000,00 zł
7. Zakup i wymiana lamp w sołectwie Koziel – 10 000,00 zł

W ramach programu Mazowieckie Strażnice i OSP 2021 dofinasowane zostaną:
1. Remont Strażnicy OSP w Lewiczynie – 25 000,00 zł
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Belsku Dużym – 20 000,00 zł
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Woli Łęczeszyckiej – 20 000,00 zł

W ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021
1. Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego – 59 272,00 zł
2. Kampania edukacyjna pod hasłem: „O powietrze dbanie, to nasze wspólne zadanie” – 5 862,00 zł


Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak