GOPS przypomina o konieczności złożenia wniosku na 500+

Data: 12.01.2021 r., godz. 08.28    Liczba odwiedzających: 114
Od 1 lutego 2021 r. - składanie elektroniczne wniosków na nowy okres
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. kończy się okres na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Aby od 1 czerwca 2021 r. dalej pobierać 500+ należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą od:

1 lutego 2021 r. - wnioski składane elektroniczne
1 kwietnia 2021 r. - wnioski składane w formie papierowej

Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje przyznanie świadczeń od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczeń za miesiące wcześniejsze.

Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym wcześniej zostanie on rozpatrzony, a wypłata świadczeń nastąpić może już w miesiącu czerwcu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć bezpośrednie wizyty w Urzędzie.